List of retired teachers (including those who have worked in the Department of Astronomy):


Kejia Feng
Yishi Dong
Shikai Liu
Guanghua  Zhu
Zhen Huang
Zhongming Peng
Zongyan Yuan
Huijuan Ling
Zongwei Li
Yunxiang Hao
Xiangtao He
Shengyun Du
Caixia Ni
Wenhan Cao
Qijun Zhang
Zhian Li
Xuefu Liu
Kewen Wang
Keping Zhou
Peihua Liu
Yi Tong
Xinghua Xiao
Guiyun Wang
Xiaolan Xiao
Fanfu Meng
Huabang Huang
Bixin Wu
Chunming Lai
Jinsheng DuHuibin Zhu
Ying Fan
Rui Huang
Jin SunXuetang  Zheng
Wenzhang Ma Xuewen Jia
Shenglin  Cao
Shimin Wu
Zhengmin Gao
Junguang WangBaozhong WeiGuichang Wang
Jing Yang
Hong Gong Yanping Zhang
Shenggu Wu
Xinjie Mao
Zhengwang Bian
Songsheng Wang
Jingnan Qi
Fangxin Liu
Weizheng Cui
Zengmei Miao
Heyu Li
Fengqi Li
Zhuandi Qiu
Jingchun Liu
Lianfa Deng
Xueyao Li
Caiping Huo
Enhui Gao
Dehai Sun
Zhitao Zhao
Yan Zhang
Aiping Wang
Xingqiao Wang
Huiqing Chen
Anjing  Zhang
Jingping Zhou
Ziying Li 
Wenzhen Sun
Jinxin Shi
Wei Song
Manya Zhao
Jingfen Jiang
Fei Wang
Xuedong Li
Shangzhi Gao
Xiufen Li
Yong Zhang
Zhechen Wang
Jiancheng Yu
Jie Tang
Weiguo Ge
He HuangLifang  Ma
Jiaman Ge
Dongping Tang
Geng FangJingna Tian
Zhengfeng Zhou
Dongping Fang
Xiaodong Zheng
Lin   Zuo
Junhui Hu
Lin Hong
Jianmin Wang
Baotian Liu
Weirui Zhao
Lijuan  Cao
Jingping Wei 
Yu Bai
Jiajie Chen
Wenzhong Liu
Chang Xu
Shujun Wang
Zhiliang Yang
Yanchun Sun